cjenik usluga


    

2D USLUGE
DIGITALNE INTRAORALNE SNIMKE
  DIGITALNE INTRAORALNE SNIMKE-ispis na film, CD i slanje e-mailom
POJEDINAČNA RETROALVEOLARNA SNIMKA 50.00 kn
POJEDINAČNA OKLUZIJSKA BITE-WING SNIMKA 50.00 kn
DENTALNI STATUS (PO SNIMCI) 50.00 kn
     
  DIGITALNE PANORAMSKE SNIMKE-ispis na film, CD i slanje e -mailom
STANDARDNA PANORAMSKA SNIMKA-ORTOPAN (P1) 200.00 kn
POLUORTOPAN LIJEVO ILI DESNO 120.00 kn
SPECIJALNE PANORAMSKE SNIMKE-ORTOPANI (P1A,P1C,P2,P2A,P2C) 200.00 kn
DJEČJA PANORAMSKA SNIMKA-DJEČJI ORTOPAN (P10,P10A,P10C) 200.00
PANORAMSKA SNIMKA FRONTALNIH ZUBI-INCIZALNI BLOK(P12) 120.00 kn
OKLUZIJSKA BITE-WING PANORAMSKA SNIMKA U POSTERIORNOJ REGIJI LIJEVO ILI DESNO (BW1) 120.00 kn
OKLUZIJSKA BITE-WING PANORAMSKA SNIMKA U ANTERIORNOJ REGIJI(BW2) SNIMKA TMZ 120.00 kn
(TM1.1/TM1.2,TM1A/TM1A.2,TM2.1/TM2.2,TM2A.1/TM2A.2,TM3,TM4,TM5,TM6) 200.00 kn
SNIMKA PARANAZALNIH SINUSA (S1,S3) 200.00 kn
SNIMKA MAKSILARNIH SINUSA (S2,S4) 200.00 kn
MULTI SLICE SNIMKA POSTERIORNE REGIJE, 6 PRESJEKA (MS1) 200.00 kn

 

3D USLUGE
CBCT- CD i slanje e-mailom
CBCT PRIKAZ SEKSTANTA (5x5.5cm) 400.00 kn
CBCT PRIKAZ DONJE ČELJUSTI (5x8.5cm) 600.00 kn
CBCT PRIKAZ GORNJE ČELJUSTI (5x8.5cm)  600.00 kn
CBCT PRIKAZ OBJE ČELJUSTI (8x8cm)
800.00 kn
CBCT PRIKAZ TMZ ZGLOBOVA (8x8cm) 800.00 kn
CBCT PRIKAZ MAKSILARNIH SINUSA (8x8cm)      800.00 kn

 

SPECIJALNE SNIMKE
ISPIS CBCT-a NA FILM 100.00 kn
REIZDAVANJE INTRAORALNE SNIMKE   25.00 kn
REIZDAVANJE PANORAMSKE SNIMKE 100.00 kn
REIZDAVANJE CBCT-a 125.00 kn
OČITAVANJE INTRAORALNE SNIMKE 100.00 kn
OČITAVANJE PANORAMSKE SNIMKE 200.00 kn
OČITAVANJE CBCT-a 300.00 kn
DIGITALNO IMPLANTOLOŠKO PLANIRANJE PO IMPLANTATU 400.00 kn

kontakt informacije

DENTAL X d.o.o.
CENTAR DENTALNE RADIOLOGIJE

Ivana Gorana Kovačića 20

Tel./Fax. 040 385 073
Mob. 091 6385 073

Mapa lokacije ...

Web:  www.dentalx.hr
Email: info@dentalx.hr

 

RADNO VRIJEME

PONEDJELJAK
08.30 - 12.00
15.00 - 19.00

UTORAK - SRIJEDA
09.00 - 16.30

čETVRTAK
08.30 - 12.00
15.00 - 19.00

PETAK
09.00 - 16.30

SUBOTA 1. i 3. u mjesecu
09.00 - 13.00

 
 

i-max touch

Brza i precizna dijagnoza


Uz i-Max Touch Range i QUICK VISION software
digitalno snimanje zubi i čeljusti nikad nije bilo lakše
( panoramski RTG ).
Najnaprednija tehnologija potpomognuta vrhunskim programom
QUICK VISION omogućuje nam 12 dijagnostičkih i 18 anatomskih
programa slikanja visoke kvalitete sa maksimalno reduciranom
dozom zračenja, čak do 90% !

owandy-rx generator

Ispunjava najviša očekivanjaOwandy-RX sustav

kombinira preciznost, pouzdanost
i sigurnost za pacijenta i operatera
uporabom visokofrekventne tehnologije
koja maksimalno smanjuje dozu zračenja!

 

Visteo senzori

Najnovija generacija
CMOS senzoraRevolucija u dentalnoj radiologiji!
Visteo je potpuno novi koncept u
dentalnoj radiologiji.
Jedinstven set: senzor, kontrolna kutija i
univerzalni angulator sa transmisijom putem
indukcije.
Sada omogućava puno više slobode.